Hỗ Trợ TL Đế Vương
Thiên Long Đế Vương - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #cFF0000#bBO#g0f0ff0SS
  95
  Võ Đang
  2
  #cFF0000#bTiu Dao T
  84
  Tiêu Dao
  3
  #b#g0f0ff0Kotex Chng Thm
  80
  Võ Đang
  4
  Rooney
  71
  Võ Đang
  5
  #-09#cFF0000#bThn Cht#33
  67
  Võ Đang
  6
  ThGiio
  67
  Võ Đang
  7
  MaNgangQua
  51
  Võ Đang
  8
  #ef12345#Y#bQUT
  47
  Võ Đang
  9
  CR7
  46
  Võ Đang
  10
  #b#eee1eeeLon Th Anh Hng
  42
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private